2014-15 DAMEBAROMETER
#   Navn Klubb ØT 1 ØT 2 ØT 3 ØT 4 ØT 5 ØT 6 ØT 7 ØT 8   Sum Bonus Totalt   B. pl.
1   Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 92 120 97 105 105 105 120 92   836 80 916   1
2   Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK 97 82 105 92 82 82 97 120   757 80 837   1
3 Mette Hansen Fredrikstad BK 120 105 92 97 120 97 0 105 736 70 806   1
4   Alida Molander Edsbowlarna 0 70 120 120 97 92 105 97   701 70 771   1
5 Linda Porsblad Lillestrøm BK 105 97 74 74 66 78 82 78 654 80 734   2
6 Marianne Kalgraff Fredrikstad BK 87 74 70 87 78 66 87 74 623 80 703   5
7 Mette Irene Rasch-Fjeld Sarpsborg BK 74 66 82 0 74 74 74 82 526 70 596   6
8   Bente Mengshoel Brage BK 0 92 87 70 92 70 92 0   503 0 503   4   F.cut
9 Gro Tronvold Varna BK 0 0 78 66 56 87 70 70 427 0 427   5
10 Annichen Skeie Brage BK 0 62 56 82 70 0 78 0 348 0 348   6
11   Jane Holen Varna BK 70 56 62 78 62 0 0 0   328 0 328   7
12   Mette Schade Høiberget Fredrikstad BK 82 59 59 0 59 0 0 0   259 0 259   6
13 Anita Finckenhagen Sarpsborg BK 0 0 0 0 0 62 66 66 194 0 194   10
14   Else Karin Holstangen Sarpsborg BK 0 53 0 0 0 59 62 0   174 0 174   11
15   Rigmor Hansen Jarlsberg BK 78 78 0 0 0 0 0 0   156 0 156   7
16 Trine Horgen Sølvkula BK 0 0 0 0 0 120 0 0 120 0 120   1
17   Anne Karin Kristiansen Fredrikstad BK 0 50 66 0 0 0 0 0   116 0 116   10
18   Ann Cathrin Larssen Oslo Døves 0 0 0 0 0 0 0 87   87 0 87   5
19 Line Sand Ryfylke BK 0 0 0 0 87 0 0 0 87 0 87   5
20   Linn Hege Mølmann Sarpsborg BK 0 87 0 0 0 0 0 0   87 0 87   5