Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2018/19
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

REGELVERK 2018-19
1. Det konkurreres i 3 klasser: Dame, Herre og Junior (Ikke finalespill for Jr.)
2. I alle delturneringer spilles det 6 serier Europeisk.
3. Delturneringene har fra 2015-16 eget finalespill.
For disse finalene gjelder:
Premiene deles ut etter plassering i innledende spill.
Til finale spill går de hhv. 4 beste herrene og 2 beste damene.
Finalen består av 1 serie europeisk spillestil, og spilles umiddelbart etter delturneringens siste pulje.
Det oljes ikke!
Det spilles om hhv. 4, 3, 2 og 1 (herreklassen) og 2 og 1 (dameklassen) ekstra barometerpoeng.
4. Maks 2 aktive starter i banken til enhver tid
5. Oppnådd plassering inkl hcp i delturnering gir x-antall poeng (Se egen link, Poengskala).
OBS! Man tildeles 60 bonuspoeng hvis man har deltatt i 6 delturneringer.
OBS! Man tildeles 50 bonuspoeng hvis man har deltatt i 5 delturneringer.
6. Det kreves minst 1 start i hver hall for å kvalifisere seg til finalespillet.
7. De 16 herrene og 8 damene med flest poeng går til finalespill. OBS! Pkt. 7 MÅ oppfylles.
Hvis færre spillere enn hhv. 16 og 8 er kvalifisert, så går 8 og/eller 4 spillere til finalespill.
8. Ved poenglikhet rangeres spillerne etter følgende kriterier:
a) Beste plassering i delturnering, deretter nest beste plassering i delturnering osv .
Ved fortsatt likhet, så rangeres spillerne etter:
b) Plassering i Østfoldtouren 8, deretter plassering i Østfoldtouren 7 osv.
9. Finaleoppsett og format skal vurderes senere