TIDSSKJEMA FINALEDAGEN
17:30
Mellomspill 1:
Herrer: Plass 9-16 spiller 2 serier amerikansk
De 4 beste går videre til mellomspill 2
18:15
Mellomspill 2:
Herrer: Plass 5-8 pluss 4 spillere fra mellomspill,
spiller 2 serier amerikansk.
De 4 beste går videre til mellomspill 3
Damer: Plass 5-8 spiller 2 serier amerikansk,
De 2 beste går videre til mellomspill 3
19:00
Mellomspill 3:
Herrer: Plass 1-4 pluss 4 spillere fra mellomspill 2,
spiller 2 serier amerikansk.
De 4 beste går videre til PP-Finale
Damer: Plass 3-4 pluss 2 spillere fra mellomspill 2,
spiller 2 serier amerikansk.
De 2 beste går videre til PP-Finale, hvor de møter
plass 1 & 2.
BANEPREPARERING
20:00
PP-FINALE:
Herrer: De 4 beste fra mellomspill 3.
Damer: De 2 beste fra mellomspill 3 + nr 1 og 2 fra barometer