Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2016/17
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

REGELVERK 2015-16
    REGELVERK
   
1 Det konkurreres i 3 klasser: Dame, Herre og Junior (Ikke finalespill for Jr.)
   
2 I alle delturneringer spilles det 6 serier Europeisk.
   
3 Delturneringene har fra 2015-16 eget finalespill.
For disse finalene gjelder:
Premiene deles ut etter plassering i innledende spill.
Til finale spill går de hhv. 4 beste herrene og 2 beste damene.
Finalen består av 1 serie europeisk spillestil, og spilles umiddelbart etter delturneringens siste pulje.
Det oljes ikke!
Det spilles om hhv. 4, 3, 2 og 1 (herreklassen) og 2 og 1 (dameklassen) ekstra barometerpoeng.
   
4 Maks 2 restarter (dvs maks 3 starter totalt).
   
5 Oppnådd plassering inkl hcp i delturnering gir x-antall poeng (Se egen link, Poengskala).
  OBS! Man tildeles 80 bonuspoeng hvis man har deltatt i 8 delturneringer.
  OBS! Man tildeles 70 bonuspoeng hvis man har deltatt i 7 delturneringer.
   
6 Det kreves minst 1 start i hver hall for å kvalifisere seg til finalespillet.
   
7 De 16 herrene og 8 damene med flest poeng går til finalespill. OBS! Pkt. 7 MÅ oppfylles.
  Hvis færre spillere enn hhv. 16 og 8 er kvalifisert, så går 8 og/eller 4 spillere til finalespill.
   
8 Ved poenglikhet rangeres spillerne etter følgende kriterier:
  a) Beste plassering i delturnering, deretter nest beste plassering i delturnering osv .
  Ved fortsatt likhet, så rangeres spillerne etter:
  b) Plassering i Østfoldtouren 8, deretter plassering i Østfoldtouren 7 osv.
   
9 Finaleoppsett og format skal vurderes senere (slik var det 2014-15)
  Matchplay, Amerikansk spillestil, best av 3 serier i matchplay 1, 2 og 3
  Hcp også i finalespillet.
  Matchplay 1: Nr. 9-16
  Matchplay 2: Nr. 5-8 + 4 spillere fra matchplay 1
  Matchplay 3: Nr. 1-4 + 4 spillere fra matchplay 2
  PP-Finale: 4 spillere
   
  Ved 8 deltagere (som det jo også er i dameklassen).
  Matchplay 1: Nr. 5-8
  Matchplay 2: Nr. 3-4 + 2 spillere fra matchplay 1
    PP-Finale: Nr. 1-2 + 2 spillere fra matchplay 2