Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2015/16
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

HØYEST SCORE ALLE SESONGER TOTALT 2015-16 2014-15 2013-14
NR   LISENS   NAVN KLUBB STARTER SCORE STARTER SCORE STARTER SCORE STARTER SCORE
1   16195   Tor Ivar Grødal Varna BK 73 87893 7 8707 33 40110 33 39076
2 22811 Bjørn Ivar Hansen Rolvsøy BK 73 83935 17 19245 22 25351 34 39339
3 21993 Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK 66 76159 24 27821 23 27046 19 21292
4 11264 Tor-Øyvind Lunde Fossen BK 59 76082 19 25114 19 24439 21 26529
5   21715   Bjørn Sørensen Fossen BK 65 73308 21 23220 20 22781 24 27307
6   20002   Vidar Øvergård Varna BK 59 72248 17 21441 19 22863 23 27944
7 3084 Steinar F. Olsen Fredrikstad BK 53 65645 16 20399 18 22288 19 22958
8 21113 Andreas Kalgraff Fredrikstad BK 55 63720 0 0 22 24960 33 38760
9 21017 Nicholas Osborg Drammen Tigers BK 49 60846 15 18799 15 18318 19 23729
10   23587   Ronny Hagberg Fredrikstad BK 44 56227 9 11470 18 23197 17 21560
11   16002   Øyvind Harang Fossen BK 43 55054 9 10683 16 21125 18 23246
12 23561 Mads Fundingsrud Rolvsøy BK 45 52917 14 16655 20 23422 11 12840
13 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK 42 52633 18 22918 12 15178 12 14537
14 22506 Julius Emil Hopka Solli BK 40 52589 7 9214 19 24685 14 18690
15   11503   Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK 41 51714 18 22625 14 18322 9 10767
16   25629   Espen Kulsli Fredrikstad BK 49 51269 16 17284 15 15717 18 18268
17 4039 Morten Berg Varna BK 41 48145 23 27413 14 15956 4 4776
18 21728 Heine B. Svendsen Sarpsborg BK 42 46436 23 26037 11 11745 8 8654
19 19337 Roar Klevanger Lillestrøm BK 37 45445 16 19652 20 24695 1 1098
20   11490   Jon Kenneth Sommer Rolvsøy BK 36 43089 9 10850 16 19060 11 13179
21   11356   Rune Wevang Rolvsøy BK 37 42236 10 11534 15 17407 12 13295
22 11150 Jon Fundingsrud Fossen BK 36 41064 7 8137 14 15548 15 17379
23 23014 Terje Karlsen Jarlsberg BK 36 41039 1 1092 14 15978 21 23969
24 24982 Svein Olav Rasch Sarpsborg BK 36 38639 13 14226 14 14812 9 9601
25   11036   Kolbjørn Enger Rolvsøy BK 31 37009 14 17051 17 19958 0 0
26   23392   André Hansen Fredrikstad BK 31 35798 12 13801 13 14961 6 7036
27 21791 Øyvind Haugen Glåmdal BK 28 35612 17 21607 11 14005 0 0
28 25792 Odd Gunnar Hansen Varna BK 33 35535 16 17621 10 10424 7 7490
29 11241 Tore Olsen Fredrikstad BK 30 34372 7 8171 12 13591 11 12610
30   11014   Kenneth Hermansen Fredrikstad BK 26 34191 14 19087 12 15104 0 0
31   11421   Wolfgang Heinzen Sarpsborg BK 29 33494 6 6681 16 18740 7 8073
32 11104 Tommy Thoresen Rolvsøy BK 26 31336 1 1291 11 13074 14 16971
33 11453 Stein Bråthen Sarpsborg BK 25 30122 13 15660 5 6273 7 8189
34 20057 Christian Rogne Rana BK 25 29091 8 9195 10 11713 7 8183
35   16027   Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 25 28387 2 2225 17 19797 6 6365
36   20696   Rune Johansen Rolvsøy BK 23 27324 6 7082 3 3643 14 16599
37 22749 Roar Gran Persson Jarlsberg BK 23 26266 1 1163 6 6676 16 18427
38 21002 Lars-Christian Nygård Ringerike BK 19 25349 13 17460 3 3794 3 4095
39 20969 Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK 23 25304 8 8897 6 6680 9 9727
40   9202   Viggo Esbensen Sarpsborg BK 23 25162 7 7808 8 8630 8 8724
41   11748   Odvar Larsen Sarpsborg BK 23 23971 7 6966 8 8522 8 8483
42 11770 Kim Andre Olsen Varna BK 18 23198 14 18076 4 5122 0 0
43 11774 Terje Edvardsen Varna BK 20 23145 2 2278 7 7936 11 12931
44 11424 Ronny Arnesen Fossen BK 19 22960 5 5878 2 2394 12 14688
45   11754   Bjørn Norli Sarpsborg BK 22 22940 5 5269 7 7107 10 10564
46   11324   Thomas Nordang Larsen Sarpsborg BK 19 22919 7 8829 7 8183 5 5907
47 100002 Ola Mattsson Edsbowlarna 16 19513 9 11346 7 8167 0 0
48 6250 Rune Andersen Drammen Tigers BK 15 18880 13 16322 2 2558 0 0
49 3865 Owe Herrmann Skru BK 14 17385 4 4847 8 9909 2 2629
50   20003   Knut Arild Bråten Varna BK 16 17358 5 5522 6 6429 5 5407
51   16022   Frode Jørgen Aaneby Solli BK 12 15664 1 1404 6 7869 5 6391
52 20014 Vidar Barkald Ringerike BK 13 15644 1 1035 10 12190 2 2419
53 26094 Trygg Høiberget Fredrikstad BK 14 14776 7 7254 7 7522 0 0
54 10719 Martin Sørebø Glåmdal BK 12 13912 4 4529 4 4484 4 4899
55   25000   Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK 12 13815 0 0 2 2216 10 11599
56   25959   Kay Petter Thoresen Sofiemyr BK 12 12784 6 6825 0 0 6 5959
57 19193 Kjell Erik Karlsen Brage BK 9 11014 0 0 5 6108 4 4906
58 16115 Gunnar Wielecki Lillestrøm BK 10 10976 0 0 8 8656 2 2320
59 24095 Thomas Furøy Brage BK 9 10195 2 2287 7 7908 0 0
60   22266   Knut Erik Dahl Varna BK 10 9858 0 0 5 5061 5 4797
61   21501   Joachim Eugen Larssen Sarpsborg BK 9 9665 0 0 7 7345 2 2320
62 25385 Villy Wilhelmsen Varna BK 9 9250 0 0 0 0 9 9250
63 1759 Jan Ivar Martinsen Rolvsøy BK 8 9155 1 1206 1 1222 6 6727
64 23207 Jim Tore Oshaug Jakobsen Sarpsborg BK 9 8930 0 0 0 0 9 8930
65   11694   Jonas Bjørnstad Varna BK 8 8704 0 0 3 3089 5 5615
66   11432   Svein Erik Skovdahl Varna BK 8 8443 3 3076 2 2168 3 3199
67 21246 Neal Karlsen Staines Jarlsberg BK 7 8310 0 0 7 8310 0 0
68 24676 Roar Lindquist Jarlsberg BK 7 8123 0 0 0 0 7 8123
69 15088 Tommy Jespersen Jarlsberg BK 7 7897 0 0 7 7897 0 0
70   3901   Stein Erik Wroldsen Oslo Døves 6 7094 5 6078 1 1016 0 0
71   15702   Svein Oddvar Karlsen Larvik BK 6 6926 0 0 6 6926 0 0
72 19643 Terje Barkald Solli BK 5 5787 0 0 3 3410 2 2377
73 26250 Tommy Kandola Fredrikstad BK 5 5662 2 2387 3 3275 0 0
74 9329 Lars Einar Nymoen Varna BK 5 5519 0 0 0 0 5 5519
75   21008   Fredrik Finstad Anshus Sofiemyr BK 4 5360 2 2543 0 0 2 2817
76   24263   Jonas Bøhaugen Fossen BK 5 5280 5 5280 0 0 0 0
77 23136 Hans Patrick Nilsen Fredrikstad BK 6 5249 1 857 5 4392 0 0
78 24849 Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK 4 4749 3 3593 0 0 1 1156
79 10077 Richard King Sofiemyr BK 4 4511 0 0 0 0 4 4511
80   10471   Joey Guzon Sofiemyr BK 4 4432 0 0 0 0 4 4432
81   11117   Jann Helgesen Sarpsborg BK 4 4275 1 1171 3 3104 0 0
82 11116 Edgar Fundingsrud Rolvsøy BK 4 4119 0 0 1 1023 3 3096
83 11606 Svend Weum Varna BK 3 3711 2 2510 0 0 1 1201
84 100003 Niklas Molander Edsbowlarna 3 3547 2 2388 1 1159 0 0
85   11385   Harry Nygaard Fossen BK 3 3431 2 2222 1 1209 0 0
86   21708   Trond Jensen Brage BK 3 3415 1 1238 2 2177 0 0
87 19586 Benny Christensen Drammen Tigers BK 3 3308 0 0 3 3308 0 0
88 5211 Martin Olsen Frogner BK 2 2700 1 1335 0 0 1 1365
89 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK 2 2439 0 0 2 2439 0 0
90   11704   Egil Syversen Rolvsøy BK 2 2420 0 0 0 0 2 2420
91   21731   Ronny Olavesen Sofiemyr BK 2 2345 2 2345 0 0 0 0
92 16268 Odd Larønningen Grenland BK 2 2323 0 0 0 0 2 2323
93 12192 Rune Dybesland Sofiemyr BK 2 2154 0 0 0 0 2 2154
94 25900 Morten Jørgen Kolseth Eriksen Drammen Tigers BK 2 2078 0 0 1 1145 1 933
95   25393   Halvard Hans Larsen Varna BK 2 2064 1 1065 1 999 0 0
96   23115   Kjell-Åge Moslet Sofiemyr BK 2 2059 0 0 0 0 2 2059
97 21521 Simon Jensen Jarlsberg BK 2 2041 0 0 2 2041 0 0
98 1087 Geir Anseth Solli BK 2 2002 0 0 0 0 2 2002
99 3688 Tore Torgersen Trondheim BK 1 1471 0 0 1 1471 0 0
100   10141   Olav J. Olsen Frogner BK 1 1375 1 1375 0 0 0 0
101   10558   Bård Jensen Strike BK 1 1350 1 1350 0 0 0 0
102 1396 Einar Kulseng Larvik BK 1 1220 0 0 1 1220 0 0
103 22248 Tony Opsand Brage BK 1 1207 0 0 0 0 1 1207
104 15493 Thorbjørn E Forsberg Pedersen Solli BK 1 1200 1 1200 0 0 0 0
105   25085   Even Skeie Andersen Brage BK 1 1198 0 0 1 1198 0 0
106   10210   Tom Fagerstrøm Strike BK 1 1194 1 1194 0 0 0 0
107 22810 Truls M.L. Klausen Sofiemyr BK 1 1152 1 1152 0 0 0 0
108 11382 Geir Johansen Fredrikstad BK 1 1122 0 0 0 0 1 1122
109 36110 Danny Midtøy Red Crown BK 1 1117 0 0 0 0 1 1117
110   11051   Per Johannessen Varna BK 1 1092 0 0 0 0 1 1092
111   21158   Thomas Rode Hansen Grenland BK 1 1086 0 0 0 0 1 1086
112 21836 Svein Andre Øra Varna BK 1 1066 0 0 1 1066 0 0
113 15053 Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK 1 1024 0 0 1 1024 0 0
114 15053 Ludwig Wannemacher Jarlsberg BK 1 1024 0 0 1 1024 0 0
115   25389   Gunnar Flaen Varna BK 1 891 0 0 0 0 1 891
116   25389   Gunnar Flaen Varna BK 1 891 0 0 0 0 1 891