Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2013/14
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

REGELVERK
    REGELVERK
   
1 Det konkurreres i 3 klasser: Dame, Herre og Junior (Ikke finalespill for Jr.)
   
2 I alle delturneringer spilles det 6 serier Europeisk.
   
3 Delturneringene har ikke finalespill.
   
4 Fritt antall restarter, maks 3 aktive starter om gangen. UNNTAK: 2 stk i ØT5, Kongsten Bowling.
   
5 Regelen strykes med øyeblikkelig virkning 23. oktober 2013
  Helgene er forbeholdt tilreisende* spillere inntil 1 uke før første pulje i aktuell delturnering.
  OBS! Dette gjelder fra og med Østfoldtouren 2.
  OBS! Allerede påmeldte lokale spillere pr. 19. august får selvfølgelig beholde sine plasser.
  *Tilreisende spillere = Bosatt utenfor Østfold
   
6 Oppnådd plassering inkl hcp i delturnering gir x-antall poeng (Se egen link, Poengskala).
  OBS! Man tildeles 80 bonuspoeng hvis man har deltatt i samtlige 8 delturneringer.
   
7 Det kreves minst 1 start i hver hall for å kvalifisere seg til finalespillet.
   
8 De 16 herrene og 8 damene med flest poeng går til finalespill. OBS! Pkt. 7 MÅ oppfylles.
  Hvis færre spillere enn hhv. 16 og 8 er kvalifisert, så går 8 og/eller 4 spillere til finalespill.
   
9 Ved poenglikhet rangeres spillerne etter følgende kriterier:
  a) Beste plassering i delturnering, deretter nest beste plassering i delturnering osv .
  Ved fortsatt likhet, så rangeres spillerne etter:
  b) Plassering i Østfoldtouren 8, deretter plassering i Østfoldtouren 7 osv.
   
10 Matchplay, Amerikansk spillestil, best av 3 serier i alle oppgjør, også finalen.
    Hcp også i finalespillet.